free hit counter

check results stpm ulangan penggal 1-2 2013 dan tahun 2014

Check Results STPM Ulangan Penggal 1, 2 (2013) Dan Keputusan Penggal 1 (2014)

Calon Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) boleh membuat semakan keputusan masing-masing iaitu Keputusan STPM Ulangan Penggal 1 2013, Ulangan Penggal 2 2013 dan Penggal 1 2014 bermula 17 Februari 2014 jam 10 pagi

semak result stpm ulangan penggal 1 2 2013 2014 check results stpm ulangan penggal 1 2 2013 dan tahun 2014

Semakan tersebut boleh dibuat melalui dua cara iaitu Online dan SMS seperti berikut

Online: Sila klik judul pautan di bawah mengikut semakan keputusan

Keputusan STPM Penggal 1 – 2014

Keputusan STPM Ulangan Penggal 1 – 2013

Keputusan STPM Ulangan Penggal 2 – 2013

SMS: Menaip format penghantaran mesej seperti berikut

Results Penggal 1 STPM 2014

Taip [STPM] jarak [RESULTP1] jarak [No. K/P] dan hantar ke 15888

Results Ulangan Penggal 1 STPM 2013

Taip [STPM] jarak [RESULTU1]jarak [No. K/P] dan hantar ke 15888

Results Ulangan Penggal 2 STPM 2013

Taip [STPM] jarak [RESULTU2]jarak [No. K/P] dan hantar ke 15888

Untuk maklumat dan tindakan lanjut sila layari Portal Rasmi Majlis Peperiksaan Malaysia di pautan http://www.mpm.edu.my

Tarikh Info: 17 February 2014, Isnin